Llesiant Delta Wellbeing Ltd

Llesiant Delta Wellbeing

Llesiant Delta Wellbeing Ltd, yw'r gwasanaeth gofal trwy gymorth technoleg yn Sir Gaerfyrddin, sy'n asesu cleientiaid yn y gymuned ac yn gosod cyfarpar technoleg trwy gyfrwng asesiad neu drwy brydlesu cyfarpar i'r bobl y mae angen cymorth y gwasanaeth arnynt. Rydym yn hoelio'n sylw ar sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn y cyngor gorau ar sut y gall y dechnoleg ddiweddaraf wella eu hannibyniaeth, boed yn y cartref neu pan fyddant o gwmpas y lle.
Trwy ofalu ein bod yn cynnig y dechnoleg ddiweddaraf bob amser, gallwn sicrhau bod gennym ystod eang o gyfarpar, gan roi’r modd i ni ddatblygu atebion pwrpasol ar gyfer ein cwsmeriaid i gynnal annibyniaeth a chefnogi ystod eang o anghenion.

Rydym yn ymfalchïo mewn rhoi ein cwsmeriaid o bob oed wrth wraidd popeth a wnawn a gofalwn fod ein cynghorwyr llesiant ymhlith y rhai sydd wedi'u hyfforddi orau yn y diwydiant.
Gallwn ddarparu cymorth pwrpasol i unigolion ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig. Mae ein gwaith yn fwy na busnes, mae'n awydd angerddol i wneud y peth iawn. Rydym yn helpu miloedd o gwsmeriaid ar draws y Deyrnas Unedig i aros yn annibynnol ac i wella'u hannibyniaeth. Gyda'n gilydd, mae gan ein tîm yn agos i 600 mlynedd o brofiad ym maes iechyd, tai a gofal cymdeithasol, gan roi sicrwydd i'n cwsmeriaid fod y sgiliau a'r wybodaeth gennym i'w cefnogi mewn argyfwng.
Yn ogystal, rydym yn helpu nifer mawr o Awdurdodau Lleol, Cymdeithasau Tai, sefydliadau iechyd, addysg a'r trydydd sector, yn ogystal â Llywodraeth Cymru i ddarparu cymorth y tu allan i oriau ar gyfer eu gwasanaethau a gofal trwy gymorth technoleg ar raddfa.

Rydym yn gwmni masnachu awdurdod lleol ym mherchnogaeth lwyr Cyngor Sir Caerfyrddin.

Ymgorfforwyd Gwasanaeth Llinell Gofal y Cyngor (a fu ar waith am fwy na 30 mlynedd) yn ein cwmni.
Cysylltwch â ni 0300 3332222.