Ein Grŵp Clwstwr Meddygfa

Gweithio fel Tîm Amlddisgyblaeth
 
We have regular meetings in General Practice with our district nursing colleagues, Occupational therapists, physiotherapists and social workers and other important teams to co-ordinate care in our community for our older population
 
Cawn gyfarfodydd rheolaidd hefyd â'n cydweithwyr iechyd meddwl a gofal lliniarol. 
 
 
Fferyllwyr yn y Practis
 

Mae gennym fferyllwyr yn gweithio yn ein meddygfeydd ym mhob rhan o'r clwstwr fel rhan o'r tîm ymarfer cyffredinol. 

Mae 8 practis meddyg teulu yng nghlwstwr Tywi Taf Gyda'n Gilydd yn cydweithio: Tywi Taf Together Cluster:


Gweledigaeth y Clwstwr

  • Datblygu system integredig o ofal sylfaenol, gofal cymunedol a gofal cymdeithasol.
  • Bydd cleifion yn gallu llifo trwy'r sectorau yn ôl yr angen yn ystod eu taith ar hyd llwybrau cyflyrau gwahanol.
  • Cynorthwyo ein poblogaeth leol i aros yn eu cartrefi eu hunain. Pwyslais ar lesiant y boblogaeth a chysylltiad â'r gymuned trwy greu cysylltiadau cryfach â gwasanaethau partneriaid.