Atal cenhedlu

Mae atal cenhedlu yn fodd o atal beichiogrwydd, ac mae fel arfer yn rhad ac a ddim trwy'r GIG.

Atal cenhedlu
Atal Cenhedlu

Dulliau atal cenhedlu

 • Y bilsen gyfunol
 • Diaffram neu gap
 • Condomau ar gyfer menywod
 • Mewnblaniad
 • Pigiad
 • Dyfais fewngroth (IUD/coil)
 • System fewngroth (IUS/coil hormonaidd)

 • Condom ar gyfer dynion
 • Cynllunio Teulu Naturiol
 • Patshyn
 • Y Bilsen Progesteron yn Unig
 • Cylch y Wain
 • Diffrwythloni'r Fenyw
 • Vasectomy

 • Previous
  Next

  Dulliau Atal Cenhedlu Brys

  Gall dulliau atal cenhedlu brys atal beichiogrwydd ar ôl cael rhyw heb ddiogelwch neu os bydd y dull atal cenhedli a ddefnyddiwyd yn methu – er enghraifft, condom yn rhwygo, neu rydych wedi anghofio cymryd y bilsen.

  Mae yna ddau fath o atal cenhedlu brys:

  • y bilsen atal cenhedlu frys - Levonelle neu ellaOne (pilsen “y bore wedyn”)
  • y ddyfais fewngroth (IUD neu'r coil)

  Ble y gallaf gael dulliau atal cenhedlu?

  Gallwch gael dulliau atal cenhedlu yn rhad ac am ddim, hyd yn oed os ydych o dan 16 oed, o'r mannau canlynol:

  • clinigau atal cenhedlu
  • clinigau iechyd rhywiol neu glinigau meddyginiaeth cenhedlol-wrinol
  • rhai meddygfeydd teulu
  • rhai gwasanaethu pobl ifanc
  • fferyllfeydd

  Clinig iechyd rhywiol yn Gaerfyrddin

  Gall dod o hyd i'r clinig iechyd rhywiol yn:

  Pond Street Clinic, Pond Street, Carmarthen, SA31 1RT